ABORDARE SISTEMICĂ APLICATĂ ÎN MANAGEMENT CONSULTING ȘI ANALIZA DE DATE
EFICIENȚA OPERAȚIONALĂ

„Nimic nu este mai puțin productiv decât a face mai eficient ceea ce nu ar trebui să fie făcut deloc.”
- Peter Drucker

RESTRUCTURARE & PERFORMANȚA AFACERII

„În afaceri, cuvintele sunt cuvinte, explicațiile sunt explicații, promisiunile sunt promisiuni, și numai performanța este realitatea.”
- Harold Geneen

ANALIZA DATELOR

„Fără date, ești doar o altă persoană cu opinii.”
– W. Edwards Deming

DEZVOLTAREA STRATEGIEI & MANAGEMENTUL PROIECTELOR

„Strategia fără tactică este cea mai lentă cale spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul înainte de înfrângere.”
- Sun Tzu

ANALIZA FINANCIARĂ & EVALUAREA COMPANIEI

„Nu contează câte resurse ai. Dacă nu știi să le utilizezi, niciodată nu va fi îndeajuns.”

Arrow
Arrow
Slider

Spark Research Labs este o companie regională, de cercetare și consultanță, care dezvoltă soluții pentru clienți din sectoarele privat, public și non-guvernamental. Aplicăm cunoștințe profunde și perseverăm pentru a înțelege cauzele primare pentru a livra soluții comprehensive pentru fiecare client.

ARIILE DE EXPERTIZĂ

Restructurare & Performanța Afacerii

Mai multe detalii

Eficiență Operațională

Mai multe detalii

Analiza Datelor

Mai multe detalii

Analiza Financiară & Evaluarea Companiei

Mai multe detalii

Dezvoltarea Strategiei & Managementul Proiectelor

Mai multe detalii

INDUSTRIILE DE EXPERTIZĂ

ENERGIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

Furnizorul fundamental pentru economie este industria energetică și de infrastructură. Capacitatea de a fi eficient și inovator determină succesul în acest sector. Companiile de energie și infrastructură trebuie să fie ghidate de o strategie de cercetare și dezvoltare clară precum și un buget bine echilibrat, pentru a asigura o creștere durabilă. Eficiența operațională prin managementul sistemic al proceselor și capacitatea de gestionare sustenabilă a resurselor naturale și ale companiei, determină succesul în această industrie.

SECTORUL PUBLIC ȘI ONG-URI

Sectorul public și ONG-urile vor funcționa întotdeauna pentru satisfacerea nevoilor, în continuă schimbare, ale publicului. Administrația publică și instituțiile non-guvernamentale trebuie să aibă o înțelegere profundă a situației socioeconomice actuale precum și capacitatea de a putea determina viziunea asupra evoluției lucrurilor. O analiză cantitativă și calitativă aprofundată a datelor disponibile, construirea de parteneriate între părțile interesate și stabilirea unor politici și strategii clare sunt principalele domenii de interes.

INGINERIE ȘI PRODUCȚIE

Companiile de inginerie și de producție se luptă să recunoască tehnologiile promițătoare pentru a investi în acestea, între timp redefinindu-și practicile operaționale. Automatizarea și asigurarea autonomiei proceselor determină unele dintre principalele provocări, iar planificarea producției în baza datelor colectate și îmbunătățirea continuă sunt practici comune pentru companiile care își doresc o creștere durabilă. Principiile Lean și practicile schimbului de cunoștințe aplicate în cadrul lanțulului de aprovizionare demonstrează modelul corect de afaceri în această industrie.

SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI FARMACEUTICĂ

Companiile din domeniul farmaceutic și sănătății publice se confruntă cu un mediu care se schimbă rapid. Dinamica reglementărilor de stat și constrângerile de piață obligă industria să se adapteze rapid, să-și redefinească modelele de business și să-și ajusteze strategiile de vânzări și distribuție. Competiția obligă companiile din domeniu să acționeze tot mai centrat pe pacient, astfel, crescând importanța colectării și analizei datelor. Eficiența costurilor și managementul lanțului de valoare au devenit factori fundamentali pentru jucătorii privat și de stat.

CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Companiile de construcții civile și industriale combină două medii distincte și anume executarea lucrărilor prin proiecte și prin procese și operațiuni tehnologizate. Concurența puternică și creșterea relativ scăzută a pieței, evidențiază necesitatea diferențierii prin performanța operațională și prin serviciile post-proiect, precum serviciile de întreținere și reparații. Capacitatea de a beneficia de oportunitățile de afaceri disponibile, prin echilibrarea capacităților de lucru în timpul sezonul de vârf precum și în afara acestuia, este una dintre principalele preocupări ale managementului din industrie. În mod special acest aspect influențează managementul financiar, planificarea resurselor și eficiența standardelor de management de proiect.

TELECOMUNICAȚII

Companiile de telecomunicații, media și tehnologie (TMT) creează mediul digital pentru alte industrii. Unele din sarcinile de bază ale companiilor din industrie este să fie vizionare și agile în proiectarea și dezvoltarea produselor noi, precum și să dezvolte capacitatea de a pune în aplicare procese eficiente pentru a oferi produse relevante pe piață. Unii din diferențiatorii de bază în această piață ar fi capacitatea de extragere a cunoștințelor din date și creșterea fidelizării clienților. Prin preluarea leadershipului în crearea ecosistemului, care va conține furnizori de hardware, producători de dispozitive și creatori de conținut, companiile TMT își vor asigura beneficii durabile în orice piață emergentă.

SERVICII PROFESIONALE

Companiile ce prestează servicii profesionale trec printr-o perioadă în care tot mai mulți clienți pleacă de la viziunile tradiționale cu privire la produsele din industrie. Realitățile clienților, ce sunt în schimbare continuă, obligă companiile din  sector să se adapteze și să-și reconsidere modelele de afaceri. Prezența alternativelor pe internet reduce semnificativ avantajul exclusivități și doar companiile care vor colecta în mod constant, vor analiza și se vor adapta la nevoile clienților, vor avea o șansă de succes. Gestionarea capacităților de executare a lucrărilor și flexibilitatea fluxului de lucru sunt diferențiatorii necesari în această industrie, iar timpul de reacție, managementul relațiilor cu clienții și calitatea serviciilor rămân și în continuare principalele preocupări ale firmelor din sector.

VÂNZĂRI CU AMĂNUNTUL ȘI CU RIDICATA

Companiile de vânzări cu amănuntul și cu ridicata, provoacă, în mod constant, modalitățile tradiționale de a construi relații durabile cu clienții lor. În prezent, vocea clientului trebuie să fie colectată și analizată, iar datele obținute să fie utilizate cu scopul dezvoltării unor procese mai eficiente și mai intuitive. Războaiele de prețuri, stocurile dezechilibrate, condițiile dure impuse de furnizori și expunerea mare la ratele de schimb și reglementările de import-export, obligă companiile din industrie să devină mai eficiente. Redefinirea modelelor de business, crearea unor sisteme de măsurare a performanțelor, precum și aplicarea soluțiilor fundamentate științific pentru a gestiona portofoliile de produse, vor contribui la asigurarea unor rezultate financiare mai bune și la sporirea atractivității brandului.

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI VINICOLĂ

Companiile din industria alimentară și industria vinicolă sunt supuse unor monitorizări riguroase din partea organelor de reglementare, dar și din partea consumatorilor tot mai bine informați în acest sens. Așteptările ridicate cu privire la standardele de calitate, pe de o parte, și concurența tot mai mare, pe de altă parte, înclină companiile din industrie să-și restructureze lanțurile valorice, care încorporează tehnologii de ultimă oră, și să-și îmbunătățească metodologiile de management. Noile produse au cicluri de viață mai scurte, în timp ce produsele cu tradiție, se confruntă cu o provocare de reafirmare în mintea clienților. Toate acestea fac ca administrarea portofoliului, planificarea strategică și eficiența operațională să fie puncte principale pe ordinea de zi a managerilor de top ai industriei.