ANALIZA FINANCIARĂ & EVALUAREA COMPANIEI

„Nu contează câte resurse ai. Dacă nu știi să le utilizez, niciodată nu va fi îndeajuns.”

Slider

Deseori întâlnim situații în care managementul companiei are acces la informațiile necesare și suficiente pentru luarea deciziilor deja post-factum. Departamentul de contabilitate este preocupat de optimizarea taxelor și raportarea către instituțiile statului. Companiile au acces la informația financiară dar nu au capacitatea de a extrage cunoștințele necesare din acestea, astfel nu pot folosi datele pentru decizii manageriale. Analiza financiară nu doar oferă baza informațională necesară pentru luarea deciziilor manageriale și previzionarea evoluției companiei dar și determină eficiența managementului, măsoară valoarea companiei și al know-how-ului de care dispune.

- ABORDAREA NOASTRĂ -

În procesul de analiză financiară, pe lângă evaluarea indicatorilor financiari, cercetăm factori de business și observăm compania ca un tot întreg. Această abordare, ne permite să descoperim potențialul tacit al companiei de a valorifica know-how-ul său astfel generând o creștere durabilă.

SOLUȚIILE NOASTRE

Calcularea indicatorilor
Analiza verticală și orizontală a indicatorilor financiari
Analiza variațiilor
Analiza indicatorilor interconectați
Evaluarea eficienței managementului
Previziuni de flux de numerar
Crearea panoului de bord (indicatori de performanță)
Elaborarea sistemului de indicatori de performanță
Elaborarea sarcinii tehnice pentru automatizarea calculării indicatorilor financiari
Analiza costurilor și politicilor de preț
Analiza portofoliului de produse

Majorează înțelegerea finanțelor companiei împreună cu noi

CLIENȚI DIN ACEST DOMENIU